agROBOfood, tarım ve gıda sektöründe robotik teknolojilerin etkin bir şekilde benimsenmesi için bir Avrupa ekosistemi oluşturmayı ve KOBİ'lerin daha verimli ve rekabetçi hale gelmesini desteklemeyi amaçlayan bir Horizon 2020 projesidir. agROBOfood, tarım sektöründeki robotların benimsenmesini artırmak ve ağını güçlendirmek amacıyla inovasyon araştırmaları için ikinci bir "Açık Çağrı"yı başlatmıştır. Çağrı bütçesi 2,7 milyon euro olup kabul edilen öneri başına 300.000 euro’ya kadar destek söz konusudur. 

 

 ”Endüstriyel Zorluklar Çağrısı” kapsamındaki teklifler aşağıdaki konulardan (sorunlardan) en az birine çözüm bulmalıdır:

- Optimize edilmiş püskürtme (ilaçlama), iyileştirilmiş çevresel koşulları sağlayabilir mi? (İlaçlama robotları)
- Robotlar, taze ve işlenmiş gıda endüstrisindeki işgücündeki çalışma koşullarını iyileştirebilir mi? (Lojistik robotları)
- Hayvancılık endüstrisindeki robotlar, insan emeğini makinelerle değiştirerek etik zorluklar mı ortaya çıkarıyor? (Hayvancılık (besleme) için robotlar)
- Hasat robotları, mevcut makine çözümlerine kıyasla ne gibi katma değer sağlayabilir? (Seçici hasat için robotlar)
- Hayvancılık çiftliklerini temizlemek için robotlar ne tür yeni iş fırsatları getiriyor? (Temizlik robotları)
 


Her zorluk, bir teknik bileşen ve tamamlayıcı bir bileşenden oluşur. Teknik bileşen (mevcut) robotik teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesini veya iyileştirilmesini gerektirir Tamamlayıcı bileşen, yeni tasarlanmış çözümün tamamlayıcı sosyal, ekonomik, çevresel veya etik yönlerinin sosyo-ekonomik analizini veya değerlendirilmesini gerektirir.

Uygunluk kriterleri:
Başvuru sahiplerinin KOBİ olması gerekir.
Başvuru sahiplerinin konsorsiyum olarak değil, bireysel olarak başvurmaları gerekir.
Teklif, belirlenen son tarihten önce sunulmalıdır.
Teklifler, işin henüz tamamlanmamış kısmı için finansman talep etmelidir.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişim sağlanabilir. 20 Ekim 2020’de başlayan çağrı dönemi, 20 Şubat 2021’de sona erecektir.

Detaylı bilgi için TARMAKBİR Akademik Danışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Behiç Tekin ile temas kurulabilir ([email protected], [email protected]).