Bağ ve Bahçelerde zor sıra aralarında DOĞAYLA ve TOPRAKLA BARIŞIK yabancı ot mücadelesi çözümü

Meyve bahçelerinde ağaç anaçlarında ıslah çalışmaları neticesinde birim alana daha fazla ürün dikebilmek ve akabinde yüksek verim elde etme şansı doğmuştur.
Bu durum beraberinde traktörlerde dönüşümü (daha alçak, daha dar ve manevra yüksekliği) içeren bir dizi yeniliği de beraberinde getirmiştir.

Ürün verimliliği ve işletmelerin mekanizasyon ile hasat kolaylığı oluşturması için oluşturulan bodur ve yarı bodur meyve bahçeleri ve üzüm bağları dikilmiştir.

Her toprak koşulunda hidrolik duyargalı ara çapa ve diğer toprak işleme makinelerini çalıştırmak toprakta var olan suyun kaybına yol açması ve toprağın yapısını fiziksel olarak değiştirmesi nedeni ile farklı tip makineler işletmelerin parkına girmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Ağaç aralarında ve sıra ortasında var olan otlar için diğer çözümde kimyasal ilaç kullanmaktır. Toprağa ve doğa karşı olumsuzluklar mekanik olarak traktörün kuyruk milinden hareket alan çarpma etkisi ile çalışan ot biçme makinelerini vazgeçilmezler arasına getirmiştir.

Ülkemiz koşullarında değerlendirdiğimizde EĞİMLİ ALANLARA kurulmak zorunda kalan MEYVE BAHÇELERİ için erozyon önleme tedbiri için büyük önem taşımaktadır.