Toprak ve Bitkiler Canlıdır ve diğer canlılarına yaşamı için büyük önem arz etmektedir. Bu değeri en iyi tanımlayan ekipman ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ

Tarımsal üretimde toprağın canlı yapısı sebebi ile Dünya'da her nesneye desteklik ve her türlü canlıya dolaylı yoldan da olsa besin kaynağı üretme noktasında çok önemli bir görevi vardır.
Bu denge unsuru içinde içinde keşfedilmemiş özellikleri barındıran toprak üzerinde tarımsal faaliyetlerin çok özenli planlanması gerekmektedir.

Tarımsal üretimin en önemli bölümlerinden olan hayvansal üretimde yeşil bitkilerin üretilmesi ve hayvanlar tarafından tüketilmesi büyük önem taşımaktadır.

Tek yıllık yada genellikle çok yıllık yetiştirilen bu bitkilerin biçilmesi için en basit fizik prensibi olan döndürme momenti ile (çarpma etkisi ) çalışan makineler kullanılmaktadır. Bu makineler traktörün genellikle kuyruk milinden alınan hareketi dişli kutusu yardımıyla döndürme etkisine çevirerek çalıştırılmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken en büyük esas biçilecek olan materyalin ve toprağın mümkün olduğu kadar ezilmemesi ve sıkıştırılmaması gerekliliğidir. Sıkışan toprak uzun vadede verimsiz hale gelecek , biçilen ot ise ezme etkisi ile suyunu kontrolsüz olarak kaybedecektir.
#tarimsalüretim#toprak#hayvancılık