Artan gıda ihtiyacı bir yandan tarımsal üretim alanlarının etkin bir şekilde kullanılması gerekliliğini ortaya çıkmasını sağlarken diğer taraftan teknolojinin etkinliğini ortaya koyan uygulamalarda hayatımızın içine giriyor.

Bu kavramlar tartışılmaya devam edilirken yeni normalde tarımsal üretim sürecinin her aşamasında ki FİREDEN başlayarak üretimin doğru planlaması gerekmektedir.

Akabinde DİKEY TARIM başta olmak üzere diğer üretim metotları tarımın doğasına ve dokusuna uyum sağlamada yarar sağlayacaktır.
TOPRAK TARIMIN EN ÖZEL DEĞERİDİR ...
#tarım#teknoloji#üretim#gıda#sürdürülebilirlik#toprak#tarımsalüretim