Toprak canlı yapısı itibariyle ne kadar zorlu şartlar içerse dahi işlenmesi gerektiği durumlarda DUYARGALI DİK ROTOVATÖR devreye girer.

Toprak yapı itibariyle canlı yapısı (üstü ve altı farklı yapıda) gereği bazı tarımsal üretim metotlarına göre işlenmesi gerekmektedir.
Tarımsal mekanizasyonun ana koşulu uygun toprak koşuluna göre tarım makinesi seçiminden geçmektedir.

Tarım makinelerinin çalışması ve tasarımı gereği taş materyalin toprak içinde karışık halde olduğu durumlara göre kesici materyal ve yapısı büyük önem taşımaktadır.

Özellikle bağlar ve bodur meyve ağaçları gibi dar sıra aralarına sahip bahçelerde, taşlı toprak yapısına sahip tarımsal üretim alanlarında duyargalı tarım makineleri toprak işlemesinde kullanılmaktadır.

Duyargaya sahip rotavatör de düşey olarak konumlandırılmış bıçak kendi ekseni etrafında dişli kutusundan aldığı hareketle sorunsuz olarak toprak işleme yapabilmektedir.