Fizik kanunlarının tarıma EN DEĞERLİ armağanı ELEKTROSTATİK İLAÇLAMA

Artan nüfus ve ihtiyaçlar ilaç kullanımını bağ bahçelerde kullanmak zorunlu hale getirdi

Bu durum fazla ilaç kullanımı, ilaç kalıntıları ve beraberinde enerji kaybına yol açmıştır. Traktörler için optimum işletme için gerekli gücün belirlenmesinde en çok incelenen ekipmanlar ilaçlama makineleri olmuştur.

Artan ağaç sayısı modern olmayan bağ bahçeler yüksek alanlara bilinçsiz bir vaziyette ilaç ulaştırabilme isteği kontrolsüz bir almaktadır.

Bu durumda fiziğin temel yasalarından olan POZİTİF- NEGATİF kuvvetlerin birbirini çekme ilkesi yetişmiştir.

Bu bağlamda 1950 li yıllarda bu temel ilkeyi keşfeden ilaçlama firmaları bu değeri başta ticari uygulama yaptıkları ekipmanlarında kullanmakla kalmayıp insanlığa büyük bir iyilik etmeyi başarmışlardır.

Temel olarak elektrostatik sistem damlacıkların negative (-) yük ile şarj edilerek fizik prensipleri gereği nötr olan(pozitife yakın) bitki tarafından çekilmesi ve bu sayede yaprak ve meyve üzerinde sadece uygulamanın yapıldığı tarafta değil, tüm yüzeyin tamamına yakınının kaplanması anlamına gelmektedir.

Gelecek nesillere daha onlardan emanet aldığımız toprak, enerji ve zamanı daha etkin kullandığımız bir dünya dileğiyle.