Fizik kanunlarının tarıma EN DEĞERLİ ikinci armağanı HİDROLİK DUYARGALI ARA ÇAPA

Meyve bahçelerinde ağaç anaçlarında ıslah çalışmaları neticesinde birim alana daha fazla ürün dikebilmek ve akabinde yüksek verim elde etme şansı doğmuştur.

Bu durum beraberinde traktörlerde dönüşümü ( daha alçak, daha dar ve manevra yüksekliği) içeren bir dizi yeniliği de beraberinde getirmiştir.

Ürün verimliliği ve işletmelerin mekanizasyon ile hasat kolaylığı oluşturması için oluşturulan bodur ve yar bodur meyve bahçeleri ve üzüm bağlarında en büyük sorun sıra üzerinde oluşan yabancı otların mekanik olarak temizliği büyük önem kazanmıştır.

Çeşitli ekipmanlar icat ederek bu işlemlerin yapılması bazı sorunları da beraberinde getirmiş işletmenin en önemli varlığı olan ağaçlarda oluşan hasarlar ile işletme sermayesi zarar görmeye başlamıştır.

Bu durumda yine bilim devreye girmiş traktörlerde uzunca süredir var olan HİDROLİĞİN AKIŞKAN gücünden faydalanılmıştır.

Ekipmanlar ile insan tepkimesinin yeterli seviyede karşılık veremeyeceği kadar hızlı bir şekilde hidrolik çıkışlarından gücünü alan valf grupları yardımıyla ağaca temas eden duyarga çubuğu sayesinde kalibrasyonu yapılmış şekilde mükemmel bir yarı otomasyon uygulaması elde edilmesi sağlanmıştır.