'Gelecek tarımda' ise geleceğimiz nerede ?

Bir süredir pandeminin etkisiyle gıda-tarım-teknoloji-sağlık dörtgeninde devam eden ülkemizdeki gelişmeler farkındalığın oluşması noktasında TARIMIN RUHUNA TERS OLSA DA ONLINE olsa da devam ediyor.

Diğer taraftan uzun vade tarımın en büyük değerleri arasında yer alan üretimin gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalarda neredeyiz ? Bu soruya herkesin deneyim noktasında bir cevabı olsa da uzun vadede verilere dayalı bir cevabı bulunmuyor.

Yeni kuşağın OYUN - TEKNOLOJİ - ŞEHİR YAŞAMINDA büyüdüğünden varsayarak EĞİTİM BAŞTA OLMAK ÜZERE her yapının OYUNLAŞTIRMA METODUNA göre yenilenmesi gerekiyor.

Sadece tarım özelinde üretimi GELECEK KUŞAKLARA aktaracaksak TARIMSAL NÜFUSUN YAŞININ DOĞRU TESPİTİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR. Sırasıyla;

* Çiftçi kayıt sistemlerine ( sahip dışında kullanan ,işleyen ve üreten kişilerin yaş bilgisinin eklenmesi)

* Çeşitli istatistiki metotlar ile tarımsal üretimde yer alan üreticilerin gerçek yaş tespiti ( Tarımsal kredi aile büyüğünde kullanıcı ÇOCUK vb. gibi )

* Büyük tarım işletmelerinde başta makine kullanımı olmak üzere diğer alanlarda yer alan işgücünün gerçek yaş tespiti TARIMDA TEKNOLOJİ yada MAKİNE UYGULAMALARININ tespitinde büyük önem taşıyacaktır.