Ülkemizde ilk virüs vakasının tespiti üzerinden 50.güne girmiş bulunmaktayız. Bu süre zarfında GSMH de etkisi o kadar olmasa Tarımın Dünya ve Ülkemiz üzerinde ne kadar stratejik olduğu tartışılmaz hale gelmiş durumda.

Tarımda uzun zamandır var olan kavramlar hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olması gerekliliği ve akabinde bunları her anlamda kapsayan TARIMSAL EĞİTİM ve İNSAN KAYNAKLARI   ölçütünde ciddi çalışmalar yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor.

Hayatımıza bir şekilde ortaya giren PANDEMİ süreci Tarımda değişimi de beraberinde getirecek. Bu dönüşüm sürecinde Lojistik, gen kaynakları , iklim vb. gibi ülkemize lütuf olarak sunulan değerleri fırsat kaçmadan yakalamış oluruz.