Traktör sadece Tarımsal işletmelerin güç kaynağı değil özen ve özellik gerektiren en narin faaliyetlerde bile vazgeçilmez seçenekler ile bütünleşmiş bir iş makinesidir.

Tarımsal faaliyetler baştan aşağıda her açıdan çok özel uygulamaları hassaslıkta yapmayı gerektiren uygulamalar ile bütünleşmiştir.

Bu sebeple tarım traktörleri özellikle bağ ve bahçelerin gereksinimlerini yerine getirebilmek adına manevra , sürüngen vites ve en önemlisi AĞIRLIK DENGESİ vb. gibi özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır.

Bu zorluklardan ilham alınarak üretilen traktörler işletme dışı faaliyetlerde ürünlerin verimliliklerini arttırabilmek adına özel uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Dünya'da en sık kullanım alanlarından bir tanesi de plaj kumunun temizlenmesi ve elenmesine yarayan makinelerin traktör ile kullanılması örnek olarak verilebilir.

Traktörün Tarım ile ilgili güç kaynağı ve diğer özellikleri göz önünde bulunarak imal edilmiş bu makine TARIMDAN İLHAM AL sloganının en büyük örneğidir.
ÖZETLE ; Tarımın kendi içinde riskler barındıran üretim şekli sadece kendi sektörüne değil diğer sektörlere de bilgi ve tasarım kaynağıdır.