Tarımsal üretimde UZAKTAN ÇÖZÜM ÜRETMEK

Tarım kendi dinamikleri itibariyle uzun vadeli planlamaları içinde bulunduran bazen Dünyanın en yavaş ilerleyen sektörü olarak gözükse de hızı ile diğer sektörlere taş çıkaracak kadar benzersizdir .

Artan Teknolojilerin tarımda kullanılması için deneyimlerin ve gelecekte oluşacak olan risklerin ve bilinmeyenlerin olduğu topluluğunun uzaktan anlaşılması mümkün değildir.

İnsanlığın var oluşu kadar eski olan bu sektördeki teknolojik dönüşümlerin uzun vadede kabulü ve süreklilik arz edebilmesi için toprakla buluşması şarttır .

Unutmayın tarımda toprağa insana ve diğer değerlere dokunmayan Teknolojik Çözümler ancak ne kadar büyük olursa olsun bir GÖLGE gibi geçip gider izleri dahi kalmaz.

#tarım #üretim #teknoloji #toprak #sürdürülebilirlik