Sanayi devrimi ile birlikte tarımsal üretim alanlarının yoğun olduğu bölgeler olan kırsal alanlardan şehirlere göç hızlanmıştır. Artan göç ve buna bağlı nüfus nedeniyle tarımsal üretim alanlarının etkin bir şekilde kullanılması ve kuşaklar arası bilginin aktarılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu durumdan yol çıkarak yeni nesle tarımın sevdirilmesi ve oyun içine doğan bu nesle tarımsal üretim şekillerinin sevdirilmesi gerekmektedir. 

Akıllı tarım atölyeleri başta olmak üzere cep telefonundan kontrol edilmesi mümkün olan bir yazılım ile  ;

  • Tohum Üretimi
  • Sulama
  • Yabancı Ot Tespiti
  • Fotoğraf Çekimi
  • Nem Ölçümü
  • Gübreleme ve İlaçlama vb. gibi

basit ama karmaşık işleri kolaylıkla yapabilmektedir.