Tarımsal üretimde en büyük değer topraktır. Toprağın en verimli bölümü en üst bölümleridir. Toprağın diğer bölümleri genellikle destek içeren bölümlerdir.

Toprağın en verimli alanını işlemek ve ekime hazır hale getirmek büyük önem taşımaktadır. Bu işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştiren tohum yatağı hazırlama makineleri

Tarımsal üretimde yer alan tek yıllık ürün veren bitkisel ürünlerin çoğu toprağın üst yüzeylerinden yararlı besin elementlerini temin etmektedir.

Toprağın kendi doğal döngüsü içinde milyonlarca yıldır yerçekimi etkisiyle bile büyüyebilen bitkilerin yetişebilmesi için gereksiz derinlikte toprak işlemek toprağın verimsiz hale gelmesine uzun vadede yapısının bozulmasına yol açmaktadır.
Son yıllarda iklim değişiklikleri artan kuraklık toprakta su tutma kapasitesini düşürmekte yanlış toprak işleme de bu süreci hızlandırmaktadır.
Bu bağlamda traktörde kuyruk mili icadıyla birlikte devreye alınan dönüş etkisiyle çalışan ekipmanlar yardımıyla hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.
Traktörün kuyruk milinden alınan hareket toprağın yapısal olarak formunu bozmayacak tarzda devre dönüştürmek önem taşımaktadır. Elde edilen hareket mil üzerinde konumlanmış toprak sıkışıklığına en az etki yapacak şekilde batan bıçaklar yardımıyla toprak işlenmesi sağlanır.