Traktör işletmedeki güç varlığı açısından en özel ekipmanlar için güç kaynağı ve nitelikleri bünyesinde bulunduran en önemli İŞ MAKİNESİDİR - ÖRNEK BİRLİKTELİK ÜZÜM HASAT MAKİNESİ

Traktör başlı başına en özel güç kaynaklarını ( Çeki kancası , Hidrolik Çıkış, Kuyruk Mili ve Elektrik )üzerinde bulunduran iş makinesidir.

İlgili güç kaynakları ile birlikte kendine has manevra,yapısal olarak dizayn edilmiş özellikleri itibari ile işletmeniz içinde yılda bir defa kullanacağınız hasat makineleri için en değerli partnerdir.

Bu bağlamda tarımsal işletmelerinizin toprak işlemeden başlayarak en son aşamasında kadar özel olarak planlanmış bağ/bahçenizde sorunsuz ve uzun süreli kullanabilirsiniz.

Özellikle Akdeniz kuşağında yer alan ülkelerde önemli bir üretim olan bağlar sıra araları ve hasat yöntemleri açısından büyük farklılıklar göstermektedir.

Traktörün aynı anda birkaç güç kaynağını ( Kuyruk mili,hidrolik çıkış , çeki kancası ve elektrik ) etkin şekilde kullanan çekilir tip üzüm hasat makinesi farklı noktalardan aldığı güç ile içinde yer alan otomasyon sistemi ile kendi yürür hasat makinelerinden daha etkin bir şekilde TRAKTÖR BİRLİKTELİĞİ sayesinde MOTOR GÜCÜ İHTİYACI vb. gibi işlemler için % 50 ye yakın avantaj sağlamaktadır.

#tractor#grapeharvest