Tarımsal üretimde en önemli dönem bağ ve bahçe işletmelerinde hasat dönemidir. Artan maliyetler için çözüm özel HASAT MAKİNELERİ

Anadolu toprakları kadim geçmişi verimli yapısı ile yüzlerce tarımsal ürüne anavatanı olma şerefini yaşamış, özel endemik bitki yapısıyla her türlü canlıya yaşama kaynağı olmaktadır. Bunlardan bir tanesi arkadaşı olan KİRAZA göz kırparcasına benzemesine karşın EKŞİLİĞİ ile ünlü VİŞNEDİR.


Bu yaşam döngüsü içinde başta tek yıllık bitkiler olmak üzere son dönemde Akdeniz kuşağında yer alan diğer ülkeler de olduğu gibi çok yıllık bitkiler de (meyve) artış gözlenmeye başlamıştır.


Bu artış beraberinde uzun vadeli planlama yapılmasını da ortaya çıkarmıştır. Meyve bahçelerinde yıl içinde tek yıllık bitkilere göre çok daha fazla mekanizasyon uygulamaları yapılmakta olup, bu işin en yoğun ve ivedi yapılan dönem ise hasat dönemidir.


Bu dönemde vişne gibi daha çok endüstriyel anlamda üretilen meyve için kendi yürür ya da traktörün çeşitli güç kaynaklarından hareket alan hasat – silkeleme makineleri kullanılmaktadır.
Vişneden esinlenerek her alanda olduğu gibi meyve bahçeleri MEKANİZASYONA ÖNCE HASATTAN BAŞLAYARAK GÖZ KIRPMAKTADIR.