Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 Milyar, 2100 yılında ise 11,2 Milyar olması bekleniyor. Artan nüfusun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşaması ve üretimde kalan sınırlı sayıda insanın kıt kaynakları etkin kullanması gerekmektedir. 

Tarımsal faaliyet yapılan alanların gün geçtikçe azalması ve üretim yapılan alanların verimli kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

Artan teknoloji ile her sektörde olduğu gibi 2000’li yıllarda temelleri atılan teknolojik devrimin tarım üzerinde etkileri hızla görülmeye başlanmıştır. 

Bu kavramların tarım alanında kullanımını, yapılan araştırmaları ve hayata geçmiş uygulamaların paylaşıldığı, tarım sektörüne gönül veren paydaşların bir arada buluştuğu platform olarak serüvenimize başladık. 

Tarımsal Teknoloji Ekibi