Tarım kendi Dünyası içinde her an milyonlarca veri oluşturabilen bir üretim şeklidir. Bu verilerin en önemli özelliği anlık olup bulunduğu alana, bölüme ve sisteme özeldir.

Tarımsal Teknoloji Bitkisel Üretim ve Hayvansal üretimde son dönemde toplanan verilerin uzun sürede toplanması ve ilgili alanda uzun vade de üretim zincirinde olası oluşacak problemlerin tespitinde büyük yarar sağlamaktadır.

İşletme boyutu büyüdükçe el yordamıyla toplanan verilerin tasnifi ve incelenmesi insan iş gücü yardımıyla yapılması mümkün hale gelmemektedir.

Hali hazırda tarımsal teknoloji yardımıyla son dönemin en hızlı ilerleyen teknoloji olan yapay zekadan yararlanmak mümkün hale geliyor.

Tarımın karmaşık dünyasında yapay zeka yardımıyla ilginç ve çözülmesi zor konulara çözüm bulabiliyor. Bunlar ;

·        Meyve Sayma

·        Büyükbaş Hayvan Sayma

·        Balya Sayma

·        Seralarda veri analizi

·        Yabancı Ot kontrolü vb. gibi sınırsız alanda çözümler sunuyor.