Akıllı Tarım Platformu altında Çalışma Grupları (Teknik Komiteler) oluşturulmuştur.


Çalışma Grupları, akıllı tarım makineleri ve teknolojileri ile ilgili çalışmaların yapılması, bu kapsamda politika ve stratejilerin geliştirilerek tavsiye kararları alınması ve ilgili yerlere iletilmesi, sektörün rekabet edebilirliğinin artırılmasına katkı sağlanması gibi hususlarda İcra Kurulumuza bağlı olarak görev yapacaktır.


Çalışma Grubu üyeleri, uzmanlık alanlarına göre üniversite, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu ve yerel yönetim kurumları çalışanları arasından belirlenecektir. Bu konudaki yazılı talepler İcra Kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanmaktadır. Yazılı talepler kısa bir kişisel bilgi notu ekinde ve üye olunmak istenen komite ismi ile birlikte [email protected] adresine gönderilebilir.


Akıllı Tarım Platformu Teknik Komiteleri:

1. Dijital Veri ve Karar Destek Sistemleri Komitesi

- Tarla İstasyonları

- Sensörler, Dijital Ölçümleme

- Dijital Ürün Takibi

- Veri Analizi

- CBS Sistemleri

- Çiftçi Bilgilendirme Sistemleri, Mobil Uygulamalar

- Yazılım

2. Değişken Oranlı Uygulama Teknolojileri Komitesi

3. Tarım Robotları, İnsansız Hava Araçları ve Otonom Araçlar Komitesi

4. Tarım Makineleri Kontrol, İletişim ve Yönlendirme Sistemleri Komitesi

- Otomatik Dümenleme Sistemleri

- ISOBUS

5. Akıllı Hayvansal Üretim Sistemleri Komitesi

6. Akıllı Sera Sistemleri Komitesi

7. Eğitim ve Etkinlikler Komitesi