Tarımsal üretimde tek yıllık bitkilerde hızlı bir şekilde vakti kaybetmeden tarlayı hazırlamak büyük önem taşımaktadır. Bir çok ekolojik ve fizyolojik problemleri getirdiklerinin yanında yok eden ANIZ (sap artıkları) YAKMANIN tahtını yıkan yüzeysel (gerektiği kadar ) işleme yapan KÜLTÜVATÖRLER..

Tarımsal üretimin en değerli kaynağı olan toprağa özellikle tek yıllık üretim yapılan bitkilerde hasat sonrası en büyük kötülüğü ekime hızlı hale getirebilmek adına ANIZ YAKMA ile yapıyoruz. Nelerin yandığına (Geleceğin, hayvanların, ekosistemin) bakmadan,
Bundan yola çıkarak güç kaynağını gerektiği kadar kullanarak toprağı ekime hazır hale minimum kayıpla getirmek mümkündür.Toprak ekosistemine destek sağlayacak şekilde bitki artığını toprağa karıştırmak TARIMIN KUSURSUZ DÖNGÜSÜNE yapılan en büyük ödüldür.
Traktörün 3 nokta askı sistemine bağlanan kültüvatörler fiziğin temel prensiplerini kullanarak toprağa batmasıyla kökü kesip toprağın en verimli yüzeyini ters yüz eden açılı yüzeye sahiptir.
Toprak hazırlığını tarımın döngüsüne atıf yaparcasına hızlı bir şekilde hazırlayan kültüvatörler iyi planlama yapılırsa ekim makinesi birlikte kullanılarak kombine bir çözüm üretilebilmektedir.
Tarımsal üretim sürdürülebilir bir toprak döngüsü ile mümkündür.

#tarimvarsahayatvar