Azı karar çoğu ZARAR deyimini hatırlatırcasına önem arz eden ORGANİK ( HAYVANSAL ) gübre dağıtma makineleri

Artan toprak işleme faaliyetleri ve yıllardır kötü kullanılan topraklar yerini çoraklaşmaya bırakmış durumdadır.

Diğer bir durumda ise çaresizce üretim için dağda taşta uğraşan işletmelerin yapılan toprak analizlerinde toprakta eksiklikleri tespit edilen gübrelerin toprağa kazandırılması için çaba sarf etmektedir.

Doktor titizliğinde yapılan testler sonucunda her madde bir şekilde kazandırılsa da ORGANİK MADDELER ile ilgili durum halen cevaplanması gereken soru olarak kenarda bizi beklemektedir.

Dünya da var olan örnekleri değerlendirdiğimizde ÜLKEMİZ TOPRAKLARI organik madde açısından çok fakir durumdadır. Bu durumu çözmek için kullandığımız hayvansal gübrelerin kullanımındaki yanlışlar ile eksiklik gidermek bir yana dertlere yenilerini de eklenmektedir.

Bu bağlamda fermente edilmemiş ve yeterli derecede içinde testleri yapılmamış hayvansal içerikli gübreler alelade işletmeye uygulanmamalı bunun için üretilen ekipmanlar da ise muhakkak oransal olarak dağıtım ölçüsü değiştirilebilir bir yapı bulunmalıdır.