Tarımsal üretim yapılan alanlar üretimin ana materyalini toprak olması sebebiyle pürüzsüz alana sahip değildir. Bitkisel üretimde yer alan özel ürünlerin (Çeltik, Pamuk vb. gibi) isteklerini karşılamak adına imdada LAZERLİ TESVİYE KÜREĞİ yetişmektedir.
Toprak yılların yorgunluğunu atarcasına her saniye dönüşüm gerçekleştirerek bitki besin elementlerinin oluşumuna hazır bir ortam oluşturmaktadır. Toprak bu çabayı sarf ederken üzerinde özellikle endüstriyel olarak değer taşıyan bitkilerin ihtiyacı için özel bir yüzey oluşturulması esastır.
Değişen üretim metotları ile tarımsal üretim döngüsü için ekim, dikim, sulama ve hatta makineli hasat için toprağın düzlem yüzeyini paralel hale getirmek önem taşımaktadır.
Bu döngü için traktör ile birlikte senkronize hareket sağlayan ekipman olan tesviye küreği (düzeltme küreği) kullanılmaktadır. Daha hassas seviyede uzun yıllar süren toprak oluşumunu verimli kullanmak için teknolojiden faydalanılmaktadır.
Arazi yüzeyinin büyüklüğüne göre planlanan lazer ünitesi uygun bir alana yerleştirilir ekipman üzerinde yer alan alıcı ünite ile kalibre edilmiş yüzeye uniform hale getirilmiş olur.

Tarımsal üretim toprağın döngüsünün etkin ve verimli , sürdürülebilir olduğu sürece değerlidir.
#lazerlitesviyeküreği#teknoloji#tarımsal