Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Linkte, tebliğin son hali yer almaktadır. 

Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11. Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.


Öncelikli ürünler listesine giren tarım makineleri ve teknolojileri aşağıda sunulmuştur:
Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici
Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yükseklik=>1 m.
Biçerdöverler; kendinden hareketli, biçme ağzı genişliği 2 m'yi geçen
Kendinden hareketli silaj makineleri
Pamuk hasat makinaları; kendinden hareketli
Meyve ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar
Tarımsal sistemlerde ilaçlama, gübreleme, sulama, gibi örtü altı üretimlerle hasat, çapalama, ayıklama, ekim ve benzeri süreçlerde kullanılmak üzere yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler
Dikey tarım uygulamalarına yönelik otomasyon sistemleri
Otonom/Elektrikli tarım araçları
Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç=< 50 kW
Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50 kW< 100kW
Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç>100 kW